CERTIFICIRANI, TESTIRANI I PREPORUČENI

Maxmar Grupa d.o.o. certificirana je za izgradnju sportkih objekata u skladu sa
ISO 9001
ISO 14001

FIFA Quality Programme

FIFA preporučena igrališta u Hrvatskoj; http://football-technology.fifa.com/en/resource-hub/certified-product-database/footballs