GOLF TERENI

Maxmar Grupa može Vam ponuditi svu potrebnu mehanizaciju, opremu, te prije svega iskustvo u projektiranju, izgradnji i održavanju golf terena. Najvažnija stvar kod golf terena je ostvarivanje optimalnih uvjeta za rast i razvoj prirodne trave, što se postiže visokom kvalitetom agrotehničkih zahvata, te sustavima navodnjavanja vrlo visokog učinka. Zamjena za prirodnu travu može biti kombinacija različitih kvalitetnih umjetnih trava s obzirom na vrstu i veličinu golf terena.

Minigolf orijentiran prema poslovnim i ugostiteljskim subjektima, hotelima, kampovima, welness centrima koji žele osigurati dodatne sadržaje za svoje goste nude se u dvije varijante. Ugradbena varijanta pretpostavlja trajnu postavu, dok se prijenosnom mogu dobivati razne nove unikatne izvedbe te prilagodbe kako prostoru tako i korisniku.